Privacybeleid

CellaVie.nl

Eigenaar: Marcella Kuiper

CellaVie.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:

CellaVie.nl zal uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Ingebrachte gegevens op de contactpagina worden niet opgeslagen, maar uitsluitend verstuurd naar een achterliggend e-mail adres van cellavie.nl en dient uitsluitend om met elkaar in contact te kunnen komen.

CellaVie.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van de website kunnen verbeteren. CellaVie maakt zelf geen gebruik van reclame of advertenties. Wel zijn er koppelingen mogelijk met social media platforms zoals Vimeo, YouTube, Facebook, Instagram en LinkedIn. CellaVie.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door deze websites/platforms.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Cellavie.nl privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan deze website of bij gebruik van sommige onderdelen slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites zoals bijvoorbeeld:

Scroll naar boven