Phusis

#Phusis in de Stadskunstkamer

In de Haarlemse Stadskunstkamer is tot 9 januari 2023 het werk van CellaVie L*A*B* (Marcella Kuiper & Albert Aarts) tezien. #Phusis is een ruimte specifieke installatie, bestaand uit spiegels licht en reflectie. In dit seizoen, de tijd van de winterstroom waarin de natuur zich terugtrekt en verstild.f

#Phusis

Phusis is een aanmoediging om de natuur en de verstilling in jouzelf te ervaren. Het werk is een intuïtieve uitbeelding en interpretatie van de quantummechanica. Een weerspiegeling van jouzelf in een weefsel van onderlinge verbonden elementen en deeltjes.

Humboldt

“We moeten de natuur voelen en we moeten onze verbeelding gebruiken om de natuur te begrijpen”

Elementaire deeltjes

Alle materie van aminozuren in je lichaam tot de verre sterren in het heelal bestaat uit dezelfde bouwstenen: elementaire deeltjes. Elementaire deeltjes, die onophoudelijk in beweging zijn. Deeltjes die elkaar aantrekken als ze op korte afstand van elkaar zijn, maar die elkaar afstoten als ze op elkaar worden gedrukt. Alles hangt met alles samen, in een oneindige uitwisseling van energiestromen.

De natuur is als een web waar alles met elkaar samenhangt. Wij maken deel uit van de natuur, een combinatie van atomen zoals alle materie om ons heen. De gedachte: Enerzijds de natuur en anderzijds ons, dat we los van de natuur staan heeft ons juist in deze situatie gebracht waar we nu in zitten.

Als we afgesneden zijn van de natuur gaan we minder om de natuur geven, en ook om wie we zelf zijn. Als we inzien dat we deel uitmaken van de natuur kunnen we ons er opnieuw mee verbinden. Het gevoel van de fundamentele eenheid van de dingen, dat ontstaat uit het besef dat wij van dezelfde substantie zijn gemaakt als de sterren en de zee.

Stadskunstkamer

De stadskunstkamer zit op de hoek van de Jacobstraat en Raaks te Haarlem.

Scroll naar boven